Spausdinti El. paštas

SEKSAS – DAUGIAU KLAUSIMŲ, NEI ATSAKYMŲ?

Interneto naršyklėje surink http://www.bettersafesex.nu. Čia rasi mokslu pagrįstą informaciją apie kontracepciją, lytiniu keliu plintančias infekcijas ir kitų įdomių dalykų. Programa leis pasitikrinti žinias, gauti įvertinimą ir žinute užduoti klausimą ekspertui. Atsakymą gausi tiesiai į savo elektroninį paštą.

 

 

  

Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija (Asociacija) yra vienintelė nevyriausybinė organizacija, besirūpinanti visuomenės lytine ir reprodukcine sveikata ir teisėmis Lietuvoje.

 

Asociacija įkurta 1995 m., padedant Tarptautinei planuotos tėvystės federacijai (angl. International Planned Parenhood Federation, IPPF). 1999 m. Asociacija tapo Pasaulinės sveikatos tarybos (angl. Global Health Council) ir Vidurio ir Rytų Europos moterų tinklo dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių (angl. ASTRA network) nare, 2006 m. – Europos NVO seksualinei ir reprodukcinei sveikatai ir teisėms, gyventojams ir vystymui (angl. EuroNGOs), o 2008 m. – Europos gimdos kaklelio vėžio asociacijos (ang. European Cervical Cancer Association, ECCA) nare.

 

Asociacija, vienijanti įvairių specialybių narius, palaiko ryšius su kitomis Lietuvos bei užsienio vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, besirūpinančiomis reprodukcine sveikata ir teisėmis. Ji taip pat bendradarbiauja su Lietuvos ir tarptautinėmis žmogaus teisių institucijomis.

 

Asociacijos aukščiausiasis organas yra Visuotinis susirinkimas, kuris 3 metams renka 7 narių Asociacijos Tarybą.

Misija

Formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą, daryti įtaką valstybės politikai šioje srityje.

Tikslas

Ginti ir įgyvendinti Lietuvos žmonių reprodukcines lytines teises.

Uždaviniai

 • Šviesti visuomenę apie lytinė ir reprodukcinę sveikatą ir teises.
 • Siekti, kad būtų stiprinama reprodukcinės sveikatos teisinė bazė.

Savo veikloje Asociacija išskiria 5 svarbias sritis:

 • Paaugliai, jaunimas: jaunimo poreikiai ir teisės yra svarbiausi, bet jų reprodukcinės teisės nėra įgyvendintos.
 • ŽIV ir AIDS: ŽIV prevencija ir parama ŽIV infekuotiems bei sergantiems AIDS yra svarbiausia, siekiant visuomenės lytinės sveikatos.
 • Prieinamumas: lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugos turi būti prieinamos labiausiai pažeidžiamoms, socialiai atskirtoms visuomenės grupėms
 • Abortas: kiekviena moteris turi teisę pasirinkti legalų ir saugų nėštumo nutraukimą.
 • Advokatavimas: siekimas politinės, visuomeninės ir finansinės paramos lytinei ir reprodukcinei sveikatai ir teisėms įgyvendinti.

Paaugliai, jaunimas

Lietuvoje jaunimas skatinamas susilaikyti nuo lytinių santykių iki santuokos, todėl mokyklose praktiškai negauna žinių apie šeimos planavimą ir apsisaugojimą nuo lytiškai plintančių infekcijų. Nuo 1998 m. Asociacija savo įkurtuose 5 jaunimo centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Molėtuose vykdė paauglių lytinį švietimą. Jaunimas teisingą informaciją apie reprodukcinę sveikatą randa Asociacijos tinklapyje www.saugesnisseksas.lt

 

ŽIV ir AIDS

Asociacija siekia atkreipti Lietuvos vyriausybės dėmesį, kad informacija ir švietimas apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą sudaro ŽIV ir AIDS prevencijos pagrindą. Asociacija skatina lytiškai aktyvią visuomenę naudotis prezervatyvais.

 

Prieinamumas

Asociacija siekia, kad reprodukcinės sveikatos paslaugos būtų prieinamos visoms visuomenės grupėms ir ypač moterims ir jaunimui. Asociacija skleidžia informaciją apie kontracepciją ir siekia, kad ji būtų prieinama socialinės atskirties ir mažas pajamas gaunantiems gyventojams.

 

Asociacija siekia, kad abortas Lietuvoje išliktų legalus ir saugus, o bendras abortų skaičius mažėtų. Asociacija skleidžia informaciją apie naujas technologijas – medikamentinį abortą, naujas kontracepcijos priemones.

Advokatavimas

Asociacija gina žmogaus lytines ir reprodukcines teises – teisę į informaciją, teisę į privatumą, minčių laisvę, teisę į kokybiškas paslaugas, šeimos planavimą – ir siekia jų įgyvendinimo per įstatymus, teisinius aktus.

 

Asociacija remiasi lyčių lygybės, nediskriminavimo ir demokratijos principais ir bendradarbiauja su visomis šiuos principus gerbiančiomis vietinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Pagrindiniai dokumentai

 • 1979 m. JT konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW).
 • 1994 m. Jungtinių tautų konferencijos Kaire „Visuomenė ir plėtra“ Veiksmų programa (angl. ICPD Programme of Action), kuri pabrėžia visuomenės lytinės ir reprodukcinės sveikatos, taip pat šeimos planavimo svarbą, moterų poreikius ir teises kaip būtiną visuomenės vystymosi sąlygą.
 • 1995 m. IV Pasaulinės moterų konferencijos Pekine, skyrusios ypatingą dėmesį moterų lygybės klausimams visose gyvenimo srityse, nutarimai.
 • 2000 m. JT Tūkstantmečio vystymosi tikslai (angl. Millennium Development Goals, MDGs).
 • Pasaulio sveikatos organizacijos (angl. World Health Organization, WHO) nuorodos.
 • Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos Lytinių ir reprodukcinių teisių chartija.
 • 2001 m. Europos Parlamento rezoliucija dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių.
 • 2004 m. Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos Europos lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių skatinimo strategija.
 • 2008 m. Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos rezoliucija dėl saugaus ir legalaus aborto Europoje prieinamumo

 

 © 2017 Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija